1 maart 2014. Het begin van het einde?

Wij-Zijn-Hier-Banner

Het is hem eindelijk gelukt, onze strenge maar o zo rechtvaardige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Na zijn eindeloze geknaag aan de fundamenten van democratie en mensenrechten heeft hij nu de botte bijl ter hand genomen. Twee van de pijlers van de rechtsorde, de wettige gelijkheid van ieder mens en de – in ons land al sinds 1815 bestaande – grondwettelijke bescherming van de woning tegen willekeurige binnentreding en doorzoeking, zijn ingaande 1 maart 2014 compleet weggehakt.
Degenen die nu met de dooddoener aan willen komen dat “uw rechtsorde niet de onze is” moeten  voor ze die kreet slaken kort stilstaan bij het feit dat de rechtsorde die wij hadden misschien verre van volmaakt was, maar ook het enige dat ons allemaal beschermde tegen willekeurige opsluiting, marteling, verdwijning en alle andere vormen van rechtsverkrachting die fascistoïde dictaturen kenmerken. De willekeur die voor veel politieke vluchtelingen in de eerste plaats de reden was om hun vaderland te ontvluchten. http://deportatieverzet.nl/teeven-krijgt-groen-licht-voor-razzias/

Nu verbaast dit alles ons niet echt van Foute Fred Teeven. We weten al lang wat deze man drijft. Dat hij zijn wetsvoorstel door de Tweede Kamer heeft weten te manoeuvreren hoeft ons ook niet te schokken. De fracties daarvan, ook die van de zelfverklaarde “weldenkende” partijen, proberen elkaar al jaren de loef af te steken met populistisch gelonk naar het Wilders-electoraat en zijn nu – met het oog op de komende verkiezingen –     extra gevoelig voor de waan van de dag.

Teeven

Wel schokkend is het dat de Eerste Kamer, dat laatste bolwerk van het gezonde verstand in de politiek, Teevens monstruositeit heeft goedgekeurd. Om daarmee van het wetsontwerp in de praktijk een wet te maken. Hoewel er volgens de Grondwet nog een aantal stappen te gaan zijn voordat een wetsontwerp ook staatsrechtelijk Wet is, zijn dat al sinds decennia theoretische wassen neuzen.Degenen die hun hoop nog stellen op het Europees Gerechtshof of de Mensenrechtencommissie moeten zich realiseren dat Fred in het verleden de uitspraken van die instanties consequent genegeerd heeft als ze niet in zijn straatje pasten. Ook dat negeren heeft altijd de instemming (of tenminste de stilzwijgende toestemming) van zijn partij, de coalitie- en de gedoogpartners gekregen.

Teeven2

Onze sneaky staatssecretaris heeft het indienen van zijn voorstel goed getimed. De regering die wanhopig probeerde de crisis af te wenden die door de perikelen rond de ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert eigenlijk onafwendbaar had moeten zijn. De oppositie die gefocust was op haar motie van wantrouwen en de val van het kabinet. De parlementaire pers die de ontwikkelingen met argusogen en zonder veel aandacht te besteden aan wat er in Den Haag nog meer gebeurde volgde. Dan was er nog minister Klijnsma die de gelegenheid aangreep om haar afbraak van de bijstandswet door de Kamer te rauzen. Waardoor de buitenparlementaire oppositie aan de linkerkant boven alles probeerde de rampzalige plannen van Jetta onder de aandacht van de media en het publiek te brengen, met relatief weinig succes. Tussen al deze extreem belangrijke en mediagenieke toestanden door kon Teevens sluipmoord op de rechtsstaat vrijwel ongemerkt plaatsvinden.

01-03-2014, het einde van de rechtstaat

01-03-2014, het einde van de rechtstaat

Terwijl weldenkend Nederland zich terecht zorgen maakt over de groei van extreem-rechts en daarom de nieuwe realisten, Eurosceptici en andere Eigen-Volk-Eerst-partijen met argusogen in de gaten houdt, lijkt het grote gevaar nu uit een andere hoek te komen. Geert en zijn vrienden moeten zeker in het oog gehouden worden, begrijp me niet verkeerd. Ze blijven verdeeldheid zaaien waar solidariteit van het grootste belang is en verergeren met hun stemmingmakerij de sfeer van angst en onvrede die extreem-rechts nodig heeft om te floreren. Bovendien leiden de strapatsen van onze geblondeerde kruisridder al dan niet opzettelijk de aandacht af van wat de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid aan het doen is. Onze VVD-staatssecretaris. Volkspartij voor VRIJHEID en DEMOCRATIE. De gotspe!

Geert
Maar wat houdt dit wetsvoorstel nu eigenlijk in?http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/11/teeven-breidt-mogelijkheden-vreemdelingentoezicht-uit.html Kort gezegd komt het hier op neer: Wanneer de politie, de IND, de marechaussee of welke andere officiële opsporingsinstantie ook, het vermoeden heeft dat op een adres illegale vreemdelingen aanwezig zijn vervalt de noodzaak tot het tonen van een last tot binnentreden, een arrestatiebevel en/of een huiszoekingsbevel. De opsporingsbeambte mag, puur op zijn vermoeden, de deur van een woning forceren, de woning doorzoeken (inclusief afgesloten bergplaatsen als kasten en laden, en inclusief persoonlijke correspondentie). De op het adres aanwezige personen mogen gefouilleerd worden en de inhoud van tassen en kleding doorzocht. Dat geldt ook voor de data in bv. mobiele telefoons. De enige beperking die de wet geeft is de mededeling dat binnenmuren niet uit de woning gebroken mogen worden zonder speciale toestemming van de rechter. Dat is toch wel fijn om te weten in ieder geval….

Ook wanneer een opsporingsbeambte op straat mensen ziet die bij hem het vermoeden van illegaliteit opwekken (door uiterlijke kenmerken of het spreken van een vreemde taal bijvoorbeeld) mag hij zonder verdere rompslomp overgaan tot aanhouding. Wanneer de betreffende personen niet ter plekke met papieren aan kunnen tonen dat ze “legaal” zijn, mogen ze gearresteerd, geboeid, gefouilleerd en afgevoerd worden. Zoals we weten door een aantal recente incidenten is etnisch profileren zeker in de grote steden nu al een probleem. Met deze nieuwe regels zal dit racistisch politie-optreden steeds meer de norm worden. Het eenvoudige “ik dacht dat het illegalen waren” als excuus na afloop wordt ineens gepromoveerd van een slap smoesje naar een goede reden voor allerlei vormen van excessief  politiegedrag.

asiel
Vergelijk dat nu eens met de situatie die bestaat wanneer de politie verneemt dat een gevaarlijke, gezochte crimineel – een moordenaar of een verkrachter, een gewapende overvaller misschien –  op een bepaald adres aanwezig is. Voor dat er dan tot een inval overgegaan mag worden moeten eerst de benodigde papieren aangevraagd worden bij de rechtbank, waarbij de politie een redelijk vermoeden, zowel van de schuld als van de aanwezigheid van de boef, aan zal moeten tonen. Zonder redelijk vermoeden geen papieren. En dus geen binnentreden, geen arrestatie, geen huiszoeking. Zelfs met papieren is m.n. de huiszoeking nog aan allerlei regels gebonden.

huiszoeking_politie

Betekent dit dat het oppakken van “illegalen” een hogere prioriteit heeft dan het oppakken van criminelen? Dat “illegaliteit” als een groter gevaar voor de openbare orde en de veiligheid gezien wordt als criminaliteit? Het is moeilijk om tot een andere conclusie te komen. Kennelijk is de aanwezigheid van “illegalen” zo’n grote dreiging dat zij de rechtsbescherming die zelfs de zwaarste criminelen in dit land als burger automatisch bezitten, niet verdienen. En dat is absurd.
Al moeten de criminelen nu niet te snel beginnen met juichen, want deze wet kan gebruikt worden om overal naar binnen te denderen en de hele boel te doorzoeken. Een simpele rechtvaardiging achteraf, iets in de trant van “we hadden gehoord dat er illegalen in dat pand zaten” is genoeg om iedere onwettige huiszoeking te legaliseren. Wat voor criminelen geldt, geldt ook voor woningdelende bijstandsgerechtigden (hoewel die dankzij Jetta K. van de PvdA al langer met deze vorm van rechteloosheid kampten), linkse politieke activisten, wietrokers, praktiserende Moslims, Hindoes, Sikhs en verder iedereen die zich bezighoudt met “on-Nederlandsche activiteiten”.
Hoewel degenen onder ons die een kleurtje, een accent en/of een buitenlands klinkende achternaam hebben ongetwijfeld vaker en sneller de dupe zullen worden van de nieuwe wetgeving dan witte Hollanders die Jansen heten. Om nog maar te zwijgen over degenen die echt illegaal in ons land verblijven. Die worden met deze wet definitief gedegradeerd tot “untermenschen”.  Gevaarlijker dan misdadigers en met minder rechten dan een hond. Want wie z’n hond laat verrekken zonder onderdak, eten en medische verzorging is volgens de wet strafbaar. Wie een vluchteling laat verrekken maakt daarentegen carrière in de politiek.

Baruch Spinoza, vluchtelingenkind werd Nederlands icoon...

Baruch Spinoza, vluchtelingenkind werd Nederlands icoon…

We zijn een lange weg gegaan. Dit was het land waar vluchtelingen zoals de ouders van Joost van de Vondel en de grootouders van Baruch Spinoza een gastvrij onderdak vonden toen ze in hun respectievelijke woonplaatsen om religieuze redenen vervolgd werden. Nu zijn we het land waar ongedocumenteerde vluchtelingen niet meer illegaal verblijven, maar illegaal ZIJN. Van vluchteling naar asielzoeker naar gelukszoeker naar untermensch. Waar zijn we in ’s hemelsnaam mee bezig? GEEN MENS IS ILLEGAAL! http://deportatieverzet.nl/wp-content/uploads/2013/06/streng-maar-rechtvaardig.pdf

Welcome to Dystopia

Het aanwijzen van een groep zondebokken, het zaaien van verdeeldheid tussen de massa van het volk en deze groep en het steeds verder verruimen van de bevoegdheden van opsporingsinstanties zijn kenmerken van een fascistoïde bestuursvorm. Langzaam, met kleine stapjes en grote verhalen, hebben Fred Teeven en zijn medestanders de rechten van alle inwoners van dit land ondermijnd. Met deze laatste wetswijziging is de eerste grote schrede gezet op weg naar Nederland Politiestaat. 1 maart 2014, de datum waarop deze wet in werking treedt, zou een dag van nationale rouw moeten zijn. Het sterven van de Nederlandse rechtsstaat. Maar ik vrees dat dit juridische drama aan een groot deel van het volk, ondanks de opstandige geest die alom lijkt te heersen, voorbij is gegaan.

Degenen die zich zorgen maken over het groeiende racisme in dit land lijken gefocust op de demagoochelarij van Wilders en de nare incidenten die zich her en der voordoen. Wat Foute Fred onder de radar aan het uitvreten is zien weinigen buiten de groep activisten die direct betrokken is bij de vluchtelingenproblematiek. En zelfs binnen die groep lijken velen de verdergaande implicaties van deze wet te missen. Want hoewel de ongedocumenteerde vluchtelingen het eerst en het zwaarst getroffen worden, zal deze wetswijziging op den duur voor iedere inwoner van dit land consequenties hebben. Zelfs voor degenen die hun schouders ophalen onder het motto “wie niks verkeerd doet heeft ook niks te vrezen”.

burgerwacht

Dit is het de eerste grote stap richting afgrond, maar waarschijnlijk niet de laatste. Het gemak waarmee Fred Teeven hiermee heeft weg kunnen komen lijkt zijn gelijk aan te tonen. Het Nederlandse volk schijnt klaar te zijn voor de grote neofascistische make-over van Het Vaderland.Nu is het aan ons. Als inwoners van Nederland moeten we laten zien dat hij het mis heeft! We moeten tonen, met alles wat we in ons hebben, dat het Nederland dat Fred voor ogen heeft niet het land is waar wij ons in herkennen. Voordat het echt te laat is…

politiestaat

55 thoughts on “1 maart 2014. Het begin van het einde?

 1. hugoendert schreef:

  Helemaal eens. Erg, erg, erg!

 2. Luid en duidelijk! Dank je wel.

 3. phpstolle schreef:

  Goed onthouden dit, eerst had je rechterlijke toestemming nodig, dat werkte goed. Nu kunnen ze binnenstormen wanneer ze maar willen!
  Ze zijn simpelweg het pad voor Wilders aan het vereffenen. Denk niet dat er oppositie komt, eerder dramatische samenwerking voor een nog donkerder politieke agenda.

  • netty62 schreef:

   Dat vrees ik ook, ja.

  • Oiram Srepsak schreef:

   dat zou wilders wel willen..hahahaha….dit gaat wel ietsjepietsjes verder dan een hier-en-daar-fout-blond-uit-een-flesje kappersmodel hoor…. we hebben nu onze hoogst eigenste “Patriotten wet”….. en door alle gemiddelde partyen heeeel stilletjes door beide kamers heen gesmokkeld…. (en dan kunnen we met zn allen wel weer heel dom en naief wilders de schuld geven -en dat wil de Rutt-club maar al te graag- maar ik herinner me zelfs ergens gelezen te hebben dat pvv 1 van de weinigen is die hier helemaal niet mee instemden maar dat de zogenaamde “gematigden” (de grootste hufters die er rondlopen, al weten vele lager gerangden daarbinnen dat zelf niet eens….) met een lulkoek verhaal over afluisteren van telefoons -alsof ze dat niet wisten- zand in onze oogjes strooiden en achter ons rug om dit stukje voorbereidend totalitair facisme hebben gefrobeld…

   whats next?
   mag Demmink en co van de Rutt-club nu toch maar de kinderopvang her-structureren? als dank voor “verleende diensten” ?
   ….zal me niks verbazen….

 4. te gek voor woorden die man moet echt gestopt worden, wat is het volgende rampenplan invoeren van de gas ovens??????

  • netty62 schreef:

   Ik heb geen idee waartoe deze man in staat is. Maar gerust ben ik er niet op. Het ontmenselijken van een bevolkingsgroep heeft in de geschiedenis nooit iets goeds voor die groep gebracht.

 5. Janine schreef:

  Verschrikkelijk! Is dit Nederland? Helaas wel! Ik schaam me tegenover mensen die hier gekomen zijn in de hoop op een veiliger en beter leven dan ze hadden, die hier niet alleen maar komen om ‘hun handje op te houden’ maar die alleen maar willen leven in en bijdragen aan een samenleving waar ze veilig zijn. Zij en hun kinderen. Ik schaam me dat ik in een land woon waar de regering criminelen niet of bijna niet opsluit maar illegalen wel. Zijn we vergeten hoeveel maar vooral hoe de Joden uit Nederland verdwenen? Zijn we weer trouwe hulpjes van een boze macht?

 6. Marcel Klein schreef:

  Dit moet tijdens de verkiezingen heel hard afgestraft worden.

 7. Wat dacht je van een tegenzet? Onze Civiele inlichtingendienst (burgerinitiatief) trekt de gangen na van ALLE bestuurders, de waarheid van feiten zal de plucheplakkers wit om de neus doen zien!!!

  • netty62 schreef:

   Ik ben bang dat de Civiele Inlichtingendienst in no-time in de bajes zit als ze dezelfde methodes gaat gebruiken als de “bevoegde autoriteiten”. Zeker het ongevraagd binnentreden en rondkijken in ministerswoningen zal niet licht opgenomen worden in deze tijd van antiterrorismewetgeving. Onze bestuurders zijn daarnaast inmiddels de schaamte zo ver voorbij dat het nagaan van hun gangen en het publiceren van de rottigheid vermoedelijk weinig indruk zal maken. Wat natuurlijk niemand ervan moet weerhouden om beschamende feiten openbaar te maken. Hoe meer rottigheid er openbaar wordt, hoe minder stemmen deze gasten zullen krijgen.

   Tenminste, dat hoop ik…

 8. O van Setten schreef:

  Dit allemaal dankzij de P.v.d.A waarvoor ik 12 jaar raadslid was. Invoel me nu net een foute Nederlander.

  • netty62 schreef:

   Zo als zoveel goede mensen die door die partij verraden zijn. De PvdA is, al sinds Kok de touwtjes in handen nam en de ideologische veren afschudde, steeds minder de partij voor de arbeider geworden en steeds meer de partij van de baantjesjagers. Triest, diep triest. Maar niet de schuld van degenen die op lokaal niveau hun uiterste best gedaan hebben om er toch nog iets van te maken.
   De schuld van het PvdA-debacle ligt wat mij betreft bij het partijbestuur en de politieke top, die bewust gekozen lijken hebben voor cynisme en winstbejag in plaats van voor sociaal-democratische principes.

 9. henbob schreef:

  Een goede zaak, en nu voort maken met de razzia’s en illegalen daadwerkelijk het land uit trappen, deze poppenkast heeft lang genoeg geduurd en kost de samenleving bakken met geld!

  • netty62 schreef:

   Ken je dit gedicht, Henbob? Het is geschreven door Martin Niemöller, een Duitse Lutherse predikant die vanwege zijn antifascistische uitlatingen in 1937 door de Gestapo opgepakt werd en 7 jaar in diverse concentratiekampen doorbracht. In die periode schreef hij onder andere dit:

   Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
   ik was immers geen communist.
   Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
   ik was immers geen sociaaldemocraat.
   Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
   ik was immers geen syndicalist.
   Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
   ik was immers geen Jood.
   Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
   ik was immers geen katholiek.
   Toen ze mij kwamen halen
   …was er niemand meer die nog kon protesteren.

   De ongedocumenteerde vluchtelingen zijn nog maar het begin. Ik hoop oprecht dat er nog iemand over is om te protesteren tegen de tijd dat ze jouw huis binnen komen vallen…

  • Casper Smees schreef:

   jij snapt het geloof ik niet,,,dit gaat helemaal niet daar over,,,,ze kunnen nu gewoon je huis invallen zonder dat daar een rechter tussen komt….probeer eens wakker te worden en kom eens onder die steen vandaan!!

 10. G.Deckzeijl schreef:

  Dus als ik het goed begrijp kunnen ze mij als bewust alleenwonende AOW-er ook overvallen, enkel op basis van de in het een of andere gesubsidieerde, totaalvandepotgerukte staatsbrein opborrelende gedachtekronkel? Dat kan heel leuk worden…
  Aan alle AOW-ers: http://tinyurl.com/dxkxkvb
  Privacy> http://tinyurl.com/bpuckq7
  (zie alfabetische topiclijst/rechter sidebar/homepage..!!)

  • netty62 schreef:

   In principe, ja. Als alleenwonende AOW-er sta je waarschijnlijk niet erg hoog op het prioriteitenlijstje, tenzij je je actief met verzet tegen de tijdgeest bezighoudt. Maar met deze verruiming van de bevoegdheden kan de politie in wezen bij iedereen binnen komen zetten om eens een kijkje te nemen. En dat is geen opwekkend idee.

  • Voor de AOW’ers en andere van de staat afhankelijke mensen is al zorg gedragen: men kan elk moment een huisbezoek verwachten. Men heeft de ‘keus’ om toegang te weigeren, maar dat kost je je inkomen. De huisbezoekers mogen vervolgens in al je privézaken neuzen, in je laden kijken, je kasten opentrekken en nemen dan op grond van ‘objectieve’ waarneming de beslissing of je wel al dan niet fraudeert.

   • netty62 schreef:

    Ingrid, AOW-gerechtigden zitten (nog) in de “luxe” positie dat hun uitkering niet afhankelijk is van leefomstandigheden maar alleen van leeftijd en de in het verleden betaalde premies. (Met andere woorden, je krijgt terug waar je je leven lang voor betaald hebt…). Of je nog een ander pensioen hebt, al dan niet gezond bent en wel of niet participeert doet niet ter zake. Er valt hier dus ook niks te controleren voor onze ijverige fraudebestrijders.
    Al begint het gedonder voor de ouderen zo langzamerhand ook. AOW-leeftijd naar 67, korting op AOW als je samenwoont met een ander volwassen persoon… Als die laatste regeling eenmaal volledig door de molen van de “democratische besluitvorming” is, vermoedelijk per 1 januari 2015, dan kunnen ook AOW-ers verwachten dat er ooit iemand op de stoep staat om te kijken hoeveel tandenborstels er op de wastafel staan.
    Maar op dit moment hoeven gepensioneerden zich nog geen zorgen te maken. Tenzij ze natuurlijk betrokken zijn bij links activisme zijn of een paar wietplantjes kweken tegen de reuma. Dan wordt het een heel ander verhaal.

 11. cyberididot schreef:

  dan maar weer het “geuzenverhaal” van zolder halen.

 12. Natasha Gerson schreef:

  Laatste wapenfeit van Teeven: De blinde vader van een driejarig kind uitzetten….

  • netty62 schreef:

   Streng maar rechtvaardig, hè. Geen uitzonderingen… En daar is het stuk verdriet nog trots op ook.

   • Els-R schreef:

    Zeg Dat: Netty:…STUK: VERDRIET!!!! Met Zijn: SCHIJNHEILIGE: GRIJNS, Op ZIJN:…PO^^^^^Y. 😉 TSJA,….DAAROM:… PROTEST, MARS, DEMONSTRATIE, STAKING: ALOM joh!!!!! De: sLECHTE Partijen, MOETEN: WEG: GESTEMD, VOORGOED, UIT dat: Kabinet/Kamer!!!! STEM ALLEMAAL maar Op De: ENIGE: ECHTE: 200%: SOCIALE Partij, de:…SP: MASSAAL!!!!!!STEM: MASSAAL…DE: ONZE:…SP: ALLEMAAL!!!!!!

 13. Stone Pentecost schreef:

  Iedereen soeverein. Desoevereinemens.com, ikclaimmijnnaam.nl. Leer ucc en oppt.. Allemaal uit het systeem en dan maken wij er een eind aan.

  • Corrie schreef:

   Er zijn toch helaas veel soevereine mensen die hun huis en haard verloren hebben, onder die soevereinen zullen nog slachtoffers vallen vermoed ik.
   Als chauffeur komt mijn partner geregeld in Rusland, daar is de vrijheid beter geregeld dan hier, ondanks de vage negatieve leugenachtige voorgeprogrammeerde slaven pers.

 14. jusd schreef:

  Dit is op Jusd herblogd.

 15. Het vreemdelingenbeleid van de overheid is in mijn ogen achterlijk. Maar de conclusie dat huiszoekingen nu overal zonder huiszoekingsbevel mogen worden gehouden, gaat mij veel te ver. Hij strookt bovendien niet met de feiten.

  Art. 53 van de Vreemdelingenwet 2000 stond al toe dat ambtenaren zonder huiszoekingsbevel mogen binnentreden “indien er op grond van feiten en omstandigheden, naar objectieve maatstaven gemeten, een redelijk vermoeden bestaat dat op deze plaats een vreemdeling verblijft die geen rechtmatig verblijf heeft”. Soortgelijke bepalingen kennen we in Nederland bij wapenbezit, drugs en vermoeden van terrorisme.

  De nieuwe Wet van 12 februari 2014 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 staat huiszoeking alleen toe waar dit “tijdelijke inbewaringneming van zaken waaruit de identiteit van de betrokken vreemdeling met een redelijke mate van zekerheid kan worden afgeleid”. De nieuwe regels stellen uitdrukkelijk dat er een hulpofficier van justitie bij de inval aanwezig moet zijn. Dat is een graadje strenger dan bij een gewoon huiszoekingsbevel, dat de hulpofficier kan afgeven zonder erbij aanwezig te zijn. Bovendien zijn de voorschriften voor verslaglegging achteraf strenger dan bij gewone huiszoekingen.

  Klik om toegang te krijgen tot vjhfcnd2xnz1.pdf

  Voor alle overige zaken gelden nog altijd art. 2 en 3 van de Algemene Wet op het Binnentreden: “Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist…. De machtiging wordt zo mogelijk getoond. … Bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden zijn: a. de advocaat-generaal bij het ressortsparket; b. de officier van justitie; c. de hulpofficier van justitie.”

  Dat betekent dus dat alles wat men per ongeluk bij deze huiszoeking vind, als onrechtmatig bewijs geldt. In die zin kunnen domme acties van de vreemdelingendienst de andere politiediensten die de echte criminaliteit moeten aanpakken nog wel eens in de wielen rijden.

  Het lijkt mij geen goede zaak met deze berichten paniek te zaaien en de mensen die te goeder trouw opkomen voor de belangen van vreemdelingen op het verkeerde been te zetten. je wilt toch niet in de hand te werken dat zij niet meer serieus worden genomen?

  En dan heb ik het niet over de vergelijking met de nazi’s die ik hierboven lees. Ronduit beledigend voor de slachtoffers toen.

  • netty62 schreef:

   Bekeken vanuit een juridisch perspectief is mijn artikeltje misschien inderdaad wat kort door de bocht. Maar ik ben dan ook geen jurist. |
   Ik ben een bezorgde burger die zo af en toe een polemisch artikeltje probeert te schrijven….

   Je hebt gelijk dat het binnentreden en zoekend rondkijken al eerder mocht, maar de huiszoeking (inclusief kastjes, laatjes en de ruimte onder het matras) is toch echt nieuw. En behoorlijk zorgwekkend. Want wat kan een opsporingsambtenaar allemaal vinden bij zo’n zoekactie? Dat er inmiddels ook voor terrorisme en drugs soortgelijke uitzonderingen zijn maakt de situatie alleen maar nog beroerder. De “war on terror” en de “war on drugs” zijn allebei even prachtige als onzinnige excuses om de wet met voeten te treden. Nu ook nog de strijd tegen “de illegalen” erbij, en alleen echte criminelen kunnen zo onderhand nog aanspraak maken op de rechtsbescherming die eigenlijk iedereen in een democratisch land hoort te hebben. Ondanks de zogeheten “strengere voorwaarden” die de nieuwe wet aan dit soort ongedocumenteerde huiszoekingen stelt.

   Zoals die hulpofficier. Dat stelt natuurlijk geen bal voor. Het klinkt wel mooi, “hulpofficier van justitie”, maar het is gewoon een ambtelijke titel die elke opsporingsbeambte op MBO4+ niveau met 3 jaar relevante ervaring na een applicatiecursus van 4 dagen aan kan vragen. Zo iemand is evenmin een jurist als ik, dus vermoedelijk net als ik genegen om voor het goede doel soms wat kort door de bocht te gaan.

   Dan staat er op de pagina van de Rijksoverheid ook nog dat er “geen voorzienbare substantiële schade aangericht mag worden”, maar dat stelt mij ook niet helemaal gerust. Want wat is voorzienbaar en wat is substantieel? Allebei rekbare begrippen. Dat uitgebroken tussenmuren en een gestripte woning buiten de regeling vallen is tamelijk voor de hand liggend. Maar hoe zit het met geforceerde sloten van binnendeuren, losgebroken kastdeurtjes, “per ongeluk” op de grond gevallen glazen voorwerpen en de godsgruwelijke rotzooi die iedere huiszoeking achterlaat? Substantieel? Zeg het maar…

   En dan hebben we het nog niet eens over de immateriële schade die het binnenvallen van een ploeg gewapende speurders kan opleveren. Zeker bij mensen die gevlucht zijn voor – en getraumatiseerd zijn door – juist dit soort overheidsgeweld.

   Ik zou me misschien nog niet eens zo vreselijk veel zorgen over deze wet maken wanneer ik ervan overtuigd was dat die strikt volgens de letter toegepast zou worden. Maar we weten allemaal dat dat niet gebeurt, dat misbruik van politiebevoegdheden schering en inslag is, en dat de toetsing achteraf meestal in het voordeel van het O.M. uitvalt. Zelfs al zou de rechter de vreemdeling in het gelijk stellen, dan heeft ‘ie daar zeer weinig aan als hij inmiddels gedeporteerd is naar het land van herkomst.

   Even de nazi’s nog. Je hebt volkomen gelijk dat de situatie zoals die nu in Nederland is niet te vergelijken valt met het Duitsland van de jaren na 1938. De tijd waarin het nazi-systeem zich volledig ontplooide, met wereldoorlog en genocide als gevolg. Maar dit systeem is niet in één keer uit de lucht komen vallen. De overgang van de Weimar-Republiek in de vroege jaren ’20 tot het Derde Rijk, compleet met “Endlösung der Judenfrage” ging stapje voor stapje, wetje voor wetje.

   Paralellen tussen het huidige Nederland en het Duitsland van de jaren ’20 en de vroege jaren ’30 zijn m.i. wel degelijk te trekken, ondanks dat er ook grote verschillen zijn. Overeenkomsten zijn de economische crisis, grote werkloosheid, angst, onvrede en frustratie onder de bevolking, weinig vertrouwen in de traditionele politieke partijen, een afkeer van “de elite”, het zoeken naar zondebokken, toenemend nationalisme, de roep om krachtige maatregelen en een grote verdeeldheid binnen de linkse arbeidersbeweging.

   Bij elkaar is dat naar mijn mening voldoende om deze vergelijking te mogen maken. Ik hoop dat ik me te veel zorgen maak, echt. Maar ik zie te veel ontwikkelingen in Europa die wijzen in de richting van een steeds sterker wordende extreem-rechtse beweging. En zoals gezegd, daar word ik niet bepaald vrolijk van.

 16. Els-R schreef:

  WEG Met ALLE ON-mensen, van het (NOG:)….Huidige: Kabinet!! STEM Ze: WEGGGGGGGGG!!!!!!!!!! OP de: (ONZE:) 200%: ECHT: SOCIALE: PARTIJ, de: SP: dus!!!! ZIJ, Zijn pas: ECHT: CHRISTEN!!!! MEE-VOELEND, BEGRIJPEND, ETC!!!!!!!!

 17. Simon Boom schreef:

  Dit doet mij denken aan de razzia’s uit de Tweede Wereldoorlog. Teeven smijt ons terug in die tijd!

 18. chris schreef:

  mensen die betaald worden voor hun mening zijn automatisch corrupt

  … dat geldt dus automatisch ook voor die 150+75 personen die zich
  mens plegen te noemen en ‘namens ons’ 7.000 euro per maand ‘verdienen’.
  dat zijn zeer goed betaalde meningen !!!
  geen wonder dat banken+bedrijven zowiezo Geen strafblad hebben, maar wel mensen mogen uitbuiten. Dat heeft diezelfde kliek van 150+75 ook al ‘namens ons’ beslist.

  WE HEBBEN ALLEMAAL IEDERE DAG EEN MENING
  slechts weinigen krijgen er voor betaald

 19. Anthony Migchels schreef:

  absoluut een onvoorstelbaar schandaal. Volgens Gibbens was de teloorgang van de sacrosanctie van het privedomein een van de kernredenen waarom het Romeinse Rijk viel en je ziet het in de nadagen van westerse hegemonie ook.

  Echter: laat ons Wilders en exact hetzelfde tuig van de andere partijen ons niet het zicht ontnemen op het feit dat massa immigratie ook uit hun koker komt, een keiharde aanslag is op de Nederlandse cultuur en identiteit en per direct de grenzen dicht moeten.

  Dit beleid van Teeven is niet gericht tegen immigranten (die zijn gewoon de lul), het doel is om het privedomein verder te ondermijnen en ‘illegale’ vreemdelingen zijn alleen de smoes.

  Natuurlijk heeft het cruciale punt van grenzen dicht niets te maken met racisme of die absurde islam bashing waar Wilders de oppositie tegen immigratie mee verdeelt.

  Nederland is gewoon vol en we hebben geen mensen van buiten nodig. IN dertig jaar tijd zijn onze steden vervallen tot smeltkroezen en daar zit niemand op te wachten.

  Doel van immigratie is de nederlanders op te zetten tegen de immigranten en ons zo af te leiden van de echte problemen: Den Haag en hun eigenaars ,het globale bankierskartel.

  • netty62 schreef:

   Edward Gibbon’s “The History of the Decline and Fall of the Roman Empire” is geschreven rond 1780. Het grootste deel van zijn bevindingen is inmiddels door de geschiedenis achterhaald, vrees ik. Naar mijn mening is het privébezit, en dan met name het privébezit van de productiemiddelen, een belangrijke veroorzaker van de problemen waar de hele wereld inmiddels onder leidt. Wat dat betreft zit ik meer op de lijn van Karl Marx dan op die van Gibbon, vrees ik.
   Al is ook Marx niet zomaar toepasbaar op de moderne situatie. Datgene wat jij het globale bankierskartel noemt zou echter niet kunnen gedijen zonder dit privébezit van productiemiddelen en de daardoor veroorzaakte verschillen tussen rijk en arm.

   De Nederlandse cultuur en identiteit? Wat zijn dat precies? Zoveel Nederlanders, zoveel identiteiten… Laten we eens twee uitersten nemen; De Staphorster ouderling en de academisch geschoolde veganistische anarchist uit de Amsterdamse krakersscene. Allebei zo Nederlands als wat, met Nederlandse groot- en overgrootouders, maar ze spreken amper dezelfde taal. Om over ideologie en cultuur maar te zwijgen.

   Grenzen dicht binnen een Europese gemeenschap is volkomen tegenstrijdig. Dat zou betekenen dat NL uit de EU moet stappen. Wat leuk is om eensover te filosoferen, maar praktisch gezien niet heel reëel. Zelf had ik liever gezien dat we nooit met die Europa-ellende begonnen waren, maar nu we er tot onze nek toe inzitten kunnen we er niet zomaar weer uit zonder enorme schade aan onze economie.

   Wat ook de precieze motieven van heer Teeven zijn om het op vluchtelingen voorzien te hebben, de praktische gevolgen komen op hetzelfde neer. Mensen die ontmenselijkt worden. En dat is gevaarlijk.
   Economische ongelijkheid is de grote aanjager van de problemen in de oude wijken (laten we het beestje gewoon bij de naam noemen, de arme wijken. Lang niet al die wijken zijn oud.) De problemen wijten aan cultuurverschillen is weinig anders dan wat Wilders en de zijnen al jaren met succes aan het doen zijn. Verdeeldheid zaaien binnen de economische onderklasse. Omdat solidariteit een bedreiging vormt voor de bezittende klasse. Juist, diegenen met het privébezit van de productiemiddelen, de ondernemers, de bankiers, de aandeelhouders. De grootgraaiers dus. En hun spreekbuizen in de politiek.

 20. […] blog Advocaat van de Duivel gaat uitgebreid in op de nieuwe wet die Fredje Teeven er doorheen heeft weten te drukken. Waar komt het precies op […]

 21. […] via 1 maart 2014. Het begin van het einde? | Advocaat van de Duivel. […]

 22. […] 1 maart 2014. Het begin van het einde?. […]

 23. Rudolf schreef:

  Het meest vreemde aan deze wet is dat illegaliteit niet strafbaar is.
  (jammer dat ik dat in bovenstaand schrijven niet is vermeld.) dus men mag je huis doorzoeken om bewijs te vinden voor iets wat niet strafbaar is…..Duivelsadvocaatje…koekkoek !

  • netty62 schreef:

   Het was de bedoeling dat het strafbaar stellen van illegaliteit de volgende stap zou worden in het offensief richting totale controle. Toen ik dat artikel schreef lag het strafbaarstelling-debat nog in de toekomst. Spijtig genoeg, voor heer Teeven althans, kreeg hij daarbij dit keer nul op zijn rekest. In een onderhands dealtje tussen PvdA en VVD is de strafbaarstelling opgeofferd. Voorlopig.
   Voor de VVD is het laatste woord hierover in ieder geval nog niet gesproken. En Fred Teeven heeft één gouden motto; “If at first you don’t succeed, you try and try again”. Daar is hij tot nu toe al erg ver mee gekomen. Die man blijft gewoon doorgaan. En doorgaan. En doorgaan…

   • Rudolf schreef:

    Wat dat aan gaat zie ik het wat anders, een bevolking krijgt de regering die zij verdiend. Iedereen kan keuzes maken, maar ze gaan liever gelaten naar de slachtbank en dat maakt Fred Teeven uiteindelijk de grote winnaar. Dit spel is niet van de laatste jaren maar is al eeuwen aan de gang. Mijn advies weg blijven …zo ver mogelijk!

   • netty62 schreef:

    Het mijne ook. Maar wat moet je als je hier al zit en niet in de gelegenheid bent om weg te gaan… Het volk als geheel krijgt misschien de regering die het verdient, maar is behoorlijk triest voor degenen die niet om deze BS vragen maar er desondanks – of juist daardoor – het slachtoffer van worden.

    Dat gezegd hebbende, ik zou op dit moment niemand adviseren om zich in Nederland te vestigen, of dat als berooide arbeidsmigrant is of als expat met een topbaan. De laatste is onmiskenbaar stukken beter af, maar de anti-vreemdelingensfeer die steeds sterker wordt maakt dat Nederland zelfs voor deze groep geen prettig land meer is.

 24. Ben erg Boos schreef:

  IND is een schande voor de rechten van de mens.
  Heb goed salaris mijn bedrijf bestaat al heel lang mijn vriendin spreekt vloeiend Nederlands Alle papieren zijn in orde (ken haar ruim 2 jaar) maar ze mag niet blijven alles word afgewezen.
  Ambassade Kiev weigert Inburgeringscursus en tevens een vriend van mij is zijn paspoort kwijt geraakt in Lviv hij is bestolen. Hij is in Nederland geboren en getogen. Hij heeft de Nederlandse ambassade in Kiev gebeld waar men weigert Engels of Nederlands te spreken en de hoorn werd erop gesmeten.
  Ook ik heb nog 2 keer geprobeerd te bellen maar dat mocht geen baat hebben.
  NA 7 telefoontjes nog niet.
  Ik ben in mijn auto gestapt en heb hem opgehaald, we zijn naar de Oekrains/Poolse grens gereden hebben de situatie uitgelegd en na het checken van zijn rijbewijs die hij nog wel had (lag nog in zijn auto mocht hij de grens over
  Wat een schoften zijn ze bij de Nederlandse ambassade in Kiev.
  Wat een schoften zijn het in Den Haag van buitenlandse zaken want die zeggen wij kunnen niets voor u doen u moet contact opnemen met Kiev en als je het verhaal nog een keer uitgelegd wordt ook daar de hoorn erop gesmeten.
  Hij en ik zijn het zo zat in de naar ons inziens rottig geworden Nederland dat wij bezig zijn te emigreren.
  Wij als mensen hebben geen rechten en worden als grofvuil behandeld de overheid.
  FUCK de overheid
  FUCK the EU

  • netty62 schreef:

   Terecht dat jullie woedend zijn. De IND is een blamage voor iedere Nederlander met meer dan één hersencel. Ik word zelf ook steeds bozer om wat er hier allemaal gebeurt. Sinds dat artikel verscheen is er alweer zoveel veranderd ten kwade, het is amper bij te houden. Wilders met z’n Goebbels-imitatie, Teeven met z’n bizarre rekensommetjes, ze zaaien angst en verdeeldheid. Met opzet. Verdeel en heers. Geef immigranten (Moslims en Oost-Europeanen voorop) de schuld en de massa heeft z’n zondebok. Lekker makkelijk. De ware oorzaak van de toenemende armoede en werkloosheid, het ongegeneerde graaien van een kleine bovenklasse, kan ongehinderd verdergaan.

   Een vriendin van mij is getrouwd met een Irakees die een verblijfsvergunning op humanitaire gronden en goede baan had. Zij verdient zelf ook redelijk. Ondanks het huwelijk moest hij 2 jaar geleden terug want Iraq was weer veilig en zij verdiende 3 tientjes minder per maand dan de toenmalige nom. Deze mensen waren al een paar jaar samen, hij spreekt en schrijft uitstekend Nederlands, hij werkte, het maakt allemaal geen donder uit. Net zoals bij jouw vriendin en je vriend. Grenzen dicht! Eigen volk eerst.
   Van de week vielen er 28 doden bij een aanslag in Bagdad, een paar straten weg van waar hij woont… Lekker veilig. Het duurde meer dan 24 uur voor duidelijk werd dat hij en zijn familie in orde waren. Je wilt niet weten hoe mijn vriendin er aan toe was toen ze eindelijk contact kreeg. Ach, je weet het ook wel, de Oekraïne is ook niet bepaald veilig te noemen ten slotte.

   Ik wens jou en je vriendin, en iedereen in vergelijkbare situaties alle sterkte. Ik wilde dat ik meer kon betekenen, maar je woede delen is, vrees ik, het enige wat ik kan doen. Hopelijk komen ze tot inzicht, maar gezien de sfeer in het land en de aanstaande verkiezingen vrees ik het ergste.
   Fuck de overheid, fuck de EU. Inderdaad. Fuck bovenal de IND, heer Teeven die het beleid uitstippelt en heer Wilders die z’n best doet om de kloof nog verder te vergroten. Hoewel hij zelf godbeterd met een Oost-Europese vrouw getrouwd is. De ellendige hypocriete rat.

   Nogmaals, sterkte!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s